4


 " Krajina, akvarel, papír, 35-44cm ( včetně 32-42cm ), " Lanscape Czech Republic ), aquarell, paper, ( including  mounting )

3


 " Krajina " akvarel, papír, rám 35-44cm ( včetně rámu ), " Landscape Czech Republic, aquarell, paper, 35-44cm, including framing

2

" Praha na Novém Světě "57 - 67cm, olej, plátno na desce, " Prague at Novy Svet " 57 - 67cm

oil, canvas, 

1

 " Na Kampě " 55 - 65 cm, olej plátno nalepené na desce " Prague At Kampa at the Charles Bridge " 55 - 65cm, oil canvas on wooden

board